Oproep aan de Eerste Kamer: Geef de patiënt een privacyvriendelijk alternatief!

> Door naar specifieketoestemming.nl

We hebben nog

1
dag

Oproep aan Eerste Kamer: Geef de patiënt een privacyvriendelijk alternatief!

Ondanks dat de Senaat deze maand de nieuwe EPD-wet van minister Schippers heeft aangenomen, valt er nog veel te winnen voor de patiëntprivacy.

Een motie van de Partij voor de Dieren biedt patiënten de mogelijkheid om voor een privacyvriendelijk, alternatief systeem te kiezen. Help dit mogelijk te maken en vraag een Eerste Kamerlid de motie te ondersteunen.

stuur een e-mail aan een Kamerlid

De motie-Teunissen (PvdD) maakt het mogelijk om de toestemming die patiënten geven voor het delen van hun medische gegevens decentraal vast te leggen. De patiënt kan dan bij iedere zorgverlener apart aangeven wie er welke gegevens voor welk doel mag inzien.

De motie-Teunissen houdt de mogelijkheid open voor alternatieve systemen naast het huidige LSP, dat in de expertmeetings in de Senaat werd betiteld als technisch achterhaald en daardoor nodeloos onveilig. Deze motie versterkt ook de motie-Bredenoord voor “privacy by design”, die de Eerste Kamer twee weken geleden al aannam en repareert enkele fundamentele tekortkomingen wet Cliëntenrechten in de Zorg.

De motie-Teunissen sluit naadloos aan op wat Specifieke Toestemming al vanaf de start van de campagne heeft gesteld: de regie over toegang tot het medisch dossier is een zaak tussen de patiënt en de (huis)arts. Het is belangrijk dat communicatie kan plaatsvinden zónder dat informatie over de behandeling naar centrale systemen uitlekt. Daarom is het cruciaal dat alle Eerste Kamerleden deze motie steunen.

stuur een e-mail aan een Kamerlid

 

Stuur een e-mail aan een Kamerlid

U kunt deze tekst in uw e-mail-programma aanpassen en ondertekenen, voordat u deze verstuurt.

kopieer
naar
klembord
verstuur
via
e-mail

Referenties

De campagne SpecifiekeToestemming wordt ondersteund door Privacy First en Platform Bescherming Burgerrechten